Garpco Aktiebolag – teckningsperiod pågår i spridningsemission inför notering på NGM Nordic SME

Garpco har erhållit villkorat godkännande om upptagande till handel av Bolagets B-aktie på NGM Nordic SME. Preliminär första handelsdag är satt till den 7 maj 2024, efterföljande Bolagets tidigare beslutade spridningsemission med teckningstid mellan 10 april och 24 april 2024.

Erbjudandet omfattar högst 92 500 nyemitterade B-aktier i Garpco. Teckningskursen i erbjudandet är fastställd till 275 SEK per aktie. Vid fullteckning av erbjudandet kommer Bolaget att erhålla en likvid om cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader.

Garpco avser att använda huvuddelen av emissionslikviden för att finansiera en satsning mot försvarsindustrin inom affärsbenet Polymera material genom organisk expansion i kombination med tilläggsförvärv, samt en offensiv marknadssatsning i affärsbenet Interiör och design med etablering av nya säljbolag i USA och UK.

Kort presentation av Garpco med VD Markus Strand