Vi har för avsikt att göra ytterligare förvärv för att bygga upp en kraftfull grupp av utvecklingsbara företag och har utvecklat metoder för analys och utvärdering av företagsförvärv.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om ni har planer på att sälja ert företag eller ifall ni vill veta hur en överlåtelse kan utformas. Garpco har stor erfarenhet av verksamhetsanalyser, värderingar, anpassade villkor och finansieringslösningar och tar tacksamt emot förslag och uppslag till förvärv och samgående. Överlåtelser ska spegla både köparens och säljarens olika önskemål och därför måste varje överlåtelse skräddarsys. Hela överlåtelseprocessen sker i nära samarbete och under total och ömsesidig sekretess.