Garpcoaktien

Aktiekapitalet i Garpco uppgår till 1 041 833 SEK fördelat på 180 000 A-aktier och 861 833 B-aktier med kvotvärde 1,00 SEK per aktie. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B-aktie till en (1) röst, alla med lika rätt till utdelning.

Obs: Aktieinformationen är fördröjd med 15 minuter.

Utveckling

Handel med B-aktien

Garpco handlas från och med 7 maj 2024 på Nordic SME på Nordic Growth Market NGM.

Garpcos B-aktie handlades för första gången den 3 december 2008, månadsvis på Alternativa Listan hos Pepins Group AB.

Ägare

Garpco är noterat på listan Nordic SME på Nordic Growth Market NGM. Antalet aktieägare per 30 juni 2024 uppgick till 660. De 10 största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 82,1 procent av kapitalet och 93,0 procent av rösterna. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom fondbolag, pensionsstiftelser och intresseorganisationer, ägde 80,5 procent av kapitalet och 92,4 procent av rösterna. Det utländska ägandet uppgick till 0,17 procent av kapitalet och 0,07 procent av rösterna. Ägarlistan uppdateras månadsvis.

De största ägarna 2024-06-30 var:

NamnA-aktierB-aktierTotaltKapitalRöster
Tibia Konsult AB55 000305 420360 42034,6 %32,1 %
Idevia AB*52 00085 694137 69413,2 %22,8 %
Investment AB Transocean**42 00054 97896 9789,3 %17,8 %
Investment AB Spiltan31 00098 203129 20312,4 %15,3 %
Familjen Garpheden47 00047 0004,5 %1,8 %
Vastec Group AB33 33333 3333,2 %1,3 %
Jippa Investment AB**25 00025 0002,4 %0,9 %
Lars Lönnquist13 20013 2001,3 %0,5 %
Anders Renström Holding AB6 6676 6670,6 %0,3 %
Fredrik Danell6 4606 4600,6 %0,2 %
Övriga 650 aktieägare185 878185 87817,9 %7,0 %
Summa180 000861 8331 041 833100,0 %100,0 %

* Markus Strand, CEO, Garpco AB (publ.), ** Familjen Salén

Utdelning

Årsstämman beslutade 2024-05-27 att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2023.

Insynspersoner

Här är en lista över de i ledning och styrelse som är registrerade som insynspersoner i Garpco:

Ledning

  • Markus Strand, VD
  • Andreas Skiöld, Finanschef
  • Lena Karlsson, Ekonomichef

Styrelse

  • Ingrid Salén, Styrelseordförande
  • Markus Strand, Styrelseledamot
  • Hans Karlsson, Styrelseledamot
  • Håkan Nelson, Styrelseledamot
  • Harriet Lidh, Styrelseledamot