Investor relations

Aktien och ägare

På den här sidan finns information om Garpcoaktien och handel med densamma, stora ägare, utdelning och insiders.

Garpcoaktien

Aktiekapitalet i Garpco uppgår till 949 333 SEK fördelat på 180 000 A-aktier och 769 333 B-aktier med kvotvärde 1,00 SEK per aktie. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B-aktie till en (1) röst, alla med lika rätt till utdelning.

Handel med B-aktien

Garpcos B-aktie handlades för första gången den 3 december 2008. Garpco B handlas månadsvis på Alternativa Listan hos Pepins Group AB. Aktiehandel erbjuds under fyra sammanhängande dagar, en gång per månad. Se kalender här för planerade handelsdatum.

För att lägga order behöver du vara medlem hos Pepins, vilket du kan bli kostnadsfritt på Pepins hemsida. Köp- och/eller säljorder läggs via inloggning på Pepins hemsida eller per telefon 08-673 17 90, under en aktiv handelsperiod.

Aktien handlas i poster. Läs mer om aktien här. Om du vill köpa eller sälja ett antal som underskrider en handelspost är du välkommen att maila Pepins kundsupport på info@pepins.com för assistans i orderläggningen.

Vid frågor gällande handel vänd dig till Pepins kundsupport på 08-673 17 90 eller info@pepins.com.

Ägare

Garpco är noterat på Alternativa Listan på Pepins Group AB. Antalet aktieägare per 30 april 2023 uppgick till 183. De 10 största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 89,0 procent av kapitalet och 96,0 procent av rösterna. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom fondbolag, pensionsstiftelser och intresseorganisationer, ägde 84,05 procent av kapitalet och 94,11 procent av rösterna. Det utländska ägandet uppgick till 0,08 procent av kapitalet och 0,03 procent av rösterna. Ägarlistan uppdateras månadsvis.

De största ägarna 2023-04-30 var:

NamnA-aktierB-aktierTotaltKapitalRöster
Tibia Konsult AB55 000311 420366 42038,6 %33,5 %
Idevia AB*52 00087 694139 69414,7 %23,7 %
Investment AB Transocean**42 00056 97898 97810,4 %18,6 %
Investment AB Spiltan31 00075 396106 39611,2 %15,0 %
Familjen Garpheden50 00050 0005,3 %1,9 %
Vastec Group AB33 33333 3333,5 %1,3 %
Jippa Investment AB**25 00025 0002,6 %1,0 %
Lars Lönnquist13 20013 2001,4 %0,5 %
Anders Renström Holding AB6 6676 6670,7 %0,3 %
Henrik Jungert6 0006 0000,6 %0,2 %
Övriga 173 aktieägare103 645103 64511,0 %4,0 %
Summa180 000769 333949 333100,0 %100,0 %

* Markus Strand, CEO, Garpco AB (publ.), ** Familjen Salén

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2022.

Årsstämma kommer att hållas 22 maj 2023.

Insiders

Här är en lista över de i ledningen, styrelsen, revisor och närstående personer som är registrerade som insynspersoner i Garpco:

Ledning

Styrelse och revisorer

Större ägare, närstående personer, m.m.

Ikon med aktiekurs