Garpcoaktien

Aktiekapitalet i Garpco uppgår till 1 041 833 SEK fördelat på 180 000 A-aktier och 861 833 B-aktier med kvotvärde 1,00 SEK per aktie. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B-aktie till en (1) röst, alla med lika rätt till utdelning.

Obs: Aktieinformationen är fördröjd med 15 minuter.

Utveckling

Handel med B-aktien

Garpco handlas från och med 7 maj 2024 på Nordic SME på Nordic Growth Market NGM.

Garpcos B-aktie handlades för första gången den 3 december 2008, månadsvis på Alternativa Listan hos Pepins Group AB.

Ägare

Garpco är noterat på listan Nordic SME på Nordic Growth Market NGM. Antalet aktieägare per 31 mars 2024 uppgick till 469. De 10 största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 87,8 procent av kapitalet och 95,6 procent av rösterna. Svenska juridiska personer, däribland institutioner såsom fondbolag, pensionsstiftelser och intresseorganisationer, ägde 83,0 procent av kapitalet och 93,7 procent av rösterna. Det utländska ägandet uppgick till 0,11 procent av kapitalet och 0,04 procent av rösterna. Ägarlistan uppdateras månadsvis.

De största ägarna 2024-03-31 var:

NamnA-aktierB-aktierTotaltKapitalRöster
Tibia Konsult AB55 000305 420360 42038,0 %33,3 %
Idevia AB*52 00085 694137 69414,5 %23,6 %
Investment AB Transocean**42 00054 97896 97810,2 %18,5 %
Investment AB Spiltan31 00074 896105 89611,2 %15,0 %
Familjen Garpheden48 50048 5005,1 %1,9 %
Vastec Group AB33 33333 3333,5 %1,3 %
Jippa Investment AB**25 00025 0002,6 %1,0 %
Lars Lönnquist13 20013 2001,4 %0,5 %
Anders Renström Holding AB6 6676 6670,7 %0,3 %
Henrik Jungert6 0006 0000,6 %0,2 %
Övriga 459 aktieägare115 645115 64512,2 %4,4 %
Summa180 000769 333949 333100,0 %100,0 %

* Markus Strand, CEO, Garpco AB (publ.), ** Familjen Salén

Utdelning

Årsstämman beslutar om utdelning för verksamhetsåret 2023 på årsstämma 2024-05-27.

Insynspersoner

Här är en lista över de i ledning och styrelse som är registrerade som insynspersoner i Garpco:

Ledning

  • Markus Strand, VD
  • Andreas Skiöld, Finanschef
  • Lena Karlsson, Ekonomichef

Styrelse

  • Ingrid Salén, Styrelseordförande
  • Markus Strand, Styrelseledamot
  • Hans Karlsson, Styrelseledamot
  • Håkan Nelson, Styrelseledamot
  • Harriet Lidh, Styrelseledamot