Koncernen

Garpcokoncernen är med helägda dotterbolag, varumärken och produktområden i dag uppdelad på tre affärsområden: Industriverktyg, Industrikomponenter i polymera material samt Interiör och design. Inom varje affärsområde finns ledande företag inom sin nisch, och tillsammans utgör de en mycket kompetent och diversifierad företagsgrupp. Våra företag förser tillverkningsindustrin med komponenter och verktyg och de inreder företag, skolor och privat och offentlig miljö, och kan genom en flexibel och anpassningsbar produktion tillfredsställa de flesta behov inom sina respektive områden.

Bergsklättrare

En företagsgrupp för tillväxt och utveckling

Vi letar ständigt efter sätt att bredda koncernen, stärka kompetensen och vinna ytterligare marknadsandelar genom företagsförvärv och affärsutveckling och synergieffekter inom affärsområdena. Genom ett fokuserat arbete med tydlig inriktning skapas en företagsgrupp för tillväxt och utveckling, både offensiv och eftertänksam.

”Garpco förvärvar och förädlar små och mellanstora bolag med målet att bli branschledande inom sin nisch. Tillsammans med den lokala dotterbolagsledningen skapar vi en långsiktig strategi där tillväxt och lönsamhet går hand i hand. Många av våra produktionsenheter ligger på den svenska landsbygden där vi får kompetenta och lojala medarbetare som stannar länge i sin anställning.”

— Markus Strand, VD

Ikon med sågklinga

Industriverktyg

Affärsområde Industriverktyg innehåller företag med produkter och tjänster inom skärande och bearbetande verktyg, såsom sågklingor.

Mer om affärsområde Industriverktyg

Ikon med molekyl

Industrikomponenter i polymera material

I affärsområde Industrikomponenter i polymera material ingår företag som tillverkar och säljer produkter i polyuretan och gummi och silikon.

Mer om affärsområde Industrikomponenter i polymera material

Ikon med skärmvägg

Interiör och design

Affärsområde Interiör och design utgörs av företag som tillverkar, säljer och marknadsför produktsystem för inredning av skola, kontor och privat och offentlig miljö.

Mer om affärsområde Interiör och design

Här nedan finns direktlänkar till information om respektive i koncernen ingående företag och produktområden.