Garpcokoncernen är med helägda dotterbolag, varumärken och produktområden i dag uppdelad på tre affärsområden: Industriverktyg, Industrikomponenter i polymera material samt Interiör och design. Inom varje affärsområde finns ledande företag inom sin nisch, och tillsammans utgör de en mycket kompetent och diversifierad företagsgrupp. Våra företag förser tillverkningsindustrin med komponenter och verktyg och de inreder företag, skolor och privat och offentlig miljö, och kan genom en flexibel och anpassningsbar produktion tillfredsställa de flesta behov inom sina respektive områden.

Ikon med sågklinga

Industriverktyg

Affärsområde Industriverktyg innehåller företag med produkter och tjänster inom skärande och bearbetande verktyg, såsom sågklingor.

Ikon med molekyl

Industrikomponenter i polymera material

I affärsområde Industrikomponenter i polymera material ingår företag som tillverkar och säljer produkter i polyuretan och gummi och silikon.

Ikon med skärmvägg

Interiör och design

Affärsområde Interiör och design utgörs av företag som tillverkar, säljer och marknadsför produktsystem för inredning av skola, kontor och privat och offentlig miljö.

Koncernnyheter

Glimakra of Sweden lanserar BuildUp Sofa

Glimakra of Sweden lanserar BuildUp Sofa, ett nytt spännande tillägg till systemet BuildUp Pods & Pavilions. BuildUp Pods & Pavilions är en prisbelönt kollektion med akustiska mötespoddar och paviljonger inspirerade av skogen. Ett koncept som präglas av öppenhet, tillgänglighet och funktionalitet med design av Kauppi & Kauppi för Glimakra of Sweden.

Kärl för återvinning

Miljö och hållbarhet på TreCe

Vi känner ett stort ansvar för miljön och för att säkra en hållbar framtid. Ett fungerande ekosystem är en förutsättning för välfärd och ekonomisk utveckling. Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna. Därför vill vi bli del av en värld i balans och skapa möjligheter och plats för hållbar utveckling och cirkularitet.

Logotyp framför skog

UW-ELAST klimatkompenserar sin produktion

Vi tillverkar endast komponenter av bästa tänkbara polyuretankvaliteter för lång livslängd. En produkts livslängd är nyckeln till ett hållbart producerande. För den del av vår verksamhet som genererar växthusgaser, såväl direkt som indirekt, har vi valt att klimatkompensera.

Bergsklättrare

En företagsgrupp för tillväxt och utveckling

Vi letar ständigt efter sätt att bredda koncernen, stärka kompetensen och vinna ytterligare marknadsandelar genom företagsförvärv och affärsutveckling och synergieffekter inom affärsområdena. Genom ett fokuserat arbete med tydlig inriktning skapas en företagsgrupp för tillväxt och utveckling, både offensiv och eftertänksam.

”Garpco förvärvar och förädlar små och mellanstora bolag med målet att bli branschledande inom sin nisch. Tillsammans med den lokala dotterbolagsledningen skapar vi en långsiktig strategi där tillväxt och lönsamhet går hand i hand. Många av våra produktionsenheter ligger på den svenska landsbygden där vi får kompetenta och lojala medarbetare som stannar länge i sin anställning.”

— Markus Strand, VD