Hem

Silverfärgad sågklinga
Återvinningskärl i grönt och blått
Räfflade plaströr i svart

Självständig företagsamhet i engagerad koncern

Med fokus på expansion och långsiktigt ägande skapar vi lönsamhet i en växande koncern

Aktuellt

Garpcoaktien

Handel för närvarande stängd på grund av nyemission.

Klicka här för att läsa memorandum 2024.

Garpcos B-aktie handlades för första gången den 3 december 2008 och numera månadsvis på Alternativa Listan hos Pepins Group AB.

Garpco har ansökt om byte till listan Nordic SME på Nordic Growth Markets, där handeln planeras upptas 7 maj 2024.

Garpco B

Senast betalt:

290 SEK

Aktien och ägare

En förnuftsstyrd tillväxtsfilosofi

Vi är sedan 1996 moderbolag i en företagsgrupp som skapar tillväxt genom långsiktig utveckling och förvärv av små och medelstora företag. Våra dotterbolag arbetar självständigt och med starkt fokus på närhet till och insikt om kundens och marknadens behov, och vi utgör, med vår kompetens och storlek, ett stöd och en resurs för en resultatinriktad och kreativ verksamhet, strukturell anpassning och ekonomisk stabilitet.

Tveka inte att kontakta oss i frågor som rör Garpcokoncernens kompetensområden eller i samband med avyttring av ert företag. Vi ser med öppna sinnen på vår affärsverksamhet och tar tacksamt emot förslag och uppslag till förvärv och samgående!

Glimakra of Sweden logotyp
TreCe logotyp
LoxiTec logotyp
Diamantprofil logotyp
Strand logotyp
Swedex logotyp
TMRubber logotyp
UW-ELAST logotyp
GGF logotyp
WallRibbon logotyp
Wallsystems logotyp
Alnäs logotyp
Sonoform logotyp
Qbena logotyp