Återvinningskärl i grönt och blått
Silverfärgad sågklinga
Räfflade plaströr i svart

Självständig företagsamhet
i engagerad koncern

Med fokus på expansion och långsiktigt ägande skapar vi lönsamhet i en växande koncern

Välkommen till Garpco

Garpco är ett investmentbolag vars affärsidé består av att förvärva och långsiktigt utveckla mindre och medelstora industri- och handelsföretag. Vår filosofi bygger på nyckelorden enkelhet, effektivitet, förändringsbenägenhet, ansvar och frihet samt trygghet. Vi är i dag verksamma inom tre affärsområden: Industriverktyg, Industrikomponenter i polymera material samt Interiör och design.

Aktuellt

Garpcoaktien

Garpcos B-aktie handlas från och med 7 maj 2024 på listan Nordic SME på Nordic Growth Market NGM.

Ticker:

Senast betalt:

Kursutveckling i dag:

Obs: Aktieinformationen är fördröjd med 15 minuter.

Aktien och ägare

Garpcogruppen

Garpco är sedan 1996 moderbolag i en företagsgrupp som skapar tillväxt genom långsiktig utveckling och förvärv av små och medelstora företag. Våra dotterbolag arbetar självständigt och med starkt fokus på närhet till och insikt om kundens och marknadens behov, och vi utgör, med vår kompetens och storlek, ett stöd och en resurs för en resultatinriktad och kreativ verksamhet, strukturell anpassning och ekonomisk stabilitet.

Tveka inte att kontakta oss i frågor som rör Garpcokoncernens kompetensområden eller i samband med avyttring av ert företag. Vi ser med öppna sinnen på vår affärsverksamhet och tar tacksamt emot förslag och uppslag till förvärv och samgående!

Glimakra of Sweden logotyp
TreCe logotyp
LoxiTec logotyp
Diamantprofil logotyp
Strand logotyp
Swedex logotyp
TMRubber logotyp
UW-ELAST logotyp
GGF logotyp
WallRibbon logotyp
Wallsystems logotyp
Alnäs logotyp
Sonoform logotyp
Qbena logotyp