Hem

Återvinningskärl i grönt och blått
Silverfärgad sågklinga
Räfflade plaströr i svart

Självständig företagsamhet i engagerad koncern

Med fokus på expansion och långsiktigt ägande skapar vi lönsamhet i en växande koncern

Garpco är ett investmentbolag vars affärsidé består av att förvärva och långsiktigt utveckla mindre och medelstora industri- och handelsföretag. Genom en kombination av företagsförvärv och organisk tillväxt skapar vi en lönsam företagsgrupp, verksam inom tre affärsområden: Industriverktyg, Industrikomponenter i polymera material samt Interiör och design. Välkommen!

Aktuellt

Garpcoaktien

Garpco handlas på NGM Nordic SME.

Aktien och ägare

Senast betalt:

Kursutveckling i dag:

Obs: Aktieinformationen är fördröjd med 15 minuter.

En förnuftsstyrd tillväxtsfilosofi

Vi är sedan 1996 moderbolag i en företagsgrupp som skapar tillväxt genom långsiktig utveckling och förvärv av små och medelstora företag. Våra dotterbolag arbetar självständigt och med starkt fokus på närhet till och insikt om kundens och marknadens behov, och vi utgör, med vår kompetens och storlek, ett stöd och en resurs för en resultatinriktad och kreativ verksamhet, strukturell anpassning och ekonomisk stabilitet.

Tveka inte att kontakta oss i frågor som rör Garpcokoncernens kompetensområden eller i samband med avyttring av ert företag. Vi ser med öppna sinnen på vår affärsverksamhet och tar tacksamt emot förslag och uppslag till förvärv och samgående!

Glimakra of Sweden logotyp
TreCe logotyp
LoxiTec logotyp
Diamantprofil logotyp
Strand logotyp
Swedex logotyp
TMRubber logotyp
UW-ELAST logotyp
GGF logotyp
WallRibbon logotyp
Wallsystems logotyp
Alnäs logotyp
Sonoform logotyp
Qbena logotyp