I affärsområde Industri­­kom­pon­enter i polymera material ingår företag som tillverkar och säljer produkter i polyuretan och gummi och silikon. Läs om företagen inom området nedan och besök deras respektive hemsidor eller kontakta oss för ytterligare information. För information om fler av våra bolag, gå till sidorna Industriverktyg och Interiör och design.

UW-ELAST AB

UW-ELAST AB utför legoproduktion av formgjutna produkter i polyuretan samt belägger olika produkter med slitskikt. När det gäller valsbeläggning till pappers- och stålindustrin kan bolaget utöver formgjuten polyuretan även tillhandahålla valsbeklädnad av gummi. UW-ELAST har dessutom ett eget lagersortiment av halvfabrikat och standardprodukter av polyuretan som säljs till industrin. Vid produktionsenheterna i Burseryd, Olofström och Karlskoga tillverkas kundanpassade detaljer i skummad polyuretan. UW-ELAST har lång erfarenhet som problemlösare och medleverantör till industrin och är ett kunskapsföretag med unik kompetens som man använder i olika samarbets- och utvecklingsprojekt och är i dag Skandinaviens ledande företag inom sitt speciella verksamhetsområde.

UW-ELAST startade sin verksamhet 1975 och har fabriksenheter i Mariestad, Traryd, Burseryd, Olofström och Karlskoga. Huvudkontoret ligger i Mariestad. UW-ELAST ingår i koncernen sedan 1996.

Presentationsfilm UW-ELAST

Gotlands Gummifabrik AB

Gotlands Gummifabrik (GGF) AB är underleverantör av gummidetaljer och silikonkomponenter till ett stort antal kunder inom ett flertal branscher, såsom medicin, kablage, design, bilindustrin och skydds- och andningsutrustning, och har genom samarbetet med beställare inom många branscher skapat en flexibel tillverkning, med allt ifrån små detaljer till kompletta komponenter och helt färdiga produkter men har också ett stort standardsortiment. Företaget arbetar främst med formgjuten gummi, men även vattenskurna detaljer. Genom tätt samarbete med systerföretaget TMRubber erbjuder Gotlands Gummifabrik därtill silikonprodukter bland annat inriktade mot detaljer i matkontakt och medicinsk tillämpning.

Gotlands Gummifabrik startade sin verksamhet 1982 och är beläget i Hemse på Gotland. Gotlands Gummifabrik ingår i koncernen sedan 2012.

Presentationsfilm Gotlands Gummifabrik

TMRubber Sp. z o.o

TMRubber Sp. z o.o. är en ledande tillverkare av kundspecificerade komponenter i gummi, silikon och plast, specialiserade på att formgjuta silikon. Deras maskinpark har stor potential och genom erfaren och högt kvalificerad personal möjliggörs en flexibel anpassning av produktionen. TMRubber har inget standardsortiment, utan alla produkter tillverkas enligt kundens specifika önskemål. Produkterna används inom många branscher och särskilt inom medicin-, livsmedels-, bygg-, fordons- och textilindustrin.

TMRubber startade sin verksamhet 2002 och är beläget i Dobra i Polen. TMRubber ingår i koncernen sedan 2017.

Presentationsfilm TMRubber

LoxiTec

LoxiTec är en ledande producent av kundanpassade detaljer i skummad polyuretan. Kunderna är primärt skandinaviska industribolag verksamma inom en stor variation av branscher.

LoxiTec startade sin verksamhet 1999 och är beläget i Burseryd. LoxiTec ingår i koncernen sedan 2021. Sedan 2022 är verksamheten med anställda upptagen som en del av UW-ELAST AB.

Sonoform AB

Sonoform AB är en världsledande producent av kompositskivor till byggsektorn. Skivorna görs av polyuretan, glasfiber och ett ytskikt anpassat efter kundens unika behov och de är högt efterfrågade inom betonggjutning, där skivorna används i gjutformar där kunderna ställer höga kvalitetskrav. Skivorna har en livslängd som är många gånger högre än de plywoodskivor som annars är vanliga i tillämpningen.

Sonoform har varit verksamt sedan 1975 och är beläget i Tranås. Sonoform ingår i koncernen sedan 2022.