Garpco AB har kontor i centrala Linköping och Jönköping. Kontoret i Jönköping ligger i direkt anslutning till E4:an. Direkta och generella kontaktuppgifter, samt till revisor och mentor, återfinns nedan. Längst ner på sidan finns också information och vägledning angående visselblåsning inom Garpco. Om du letar efter formulär för prenumeration på nyheter från Garpco finns det på sidan med pressmeddelanden.

Personporträtt

Markus Strand

VD

Mobil: +46 705 42 25 30

E-post: markus.strand@garpco.com

Porträttfoto

Lena Karlsson

Ekonomichef

Mobil: +46 702 40 42 39

E-post: lena.karlsson@garpco.com

Personporträtt

Andreas Skiöld

Finanschef

Mobil: +46 707 13 07 44

E-post: andreas.skiold@garpco.com

Garpco AB

Huskvarnavägen 80 (3 tr), 554 54 JÖNKÖPING

Storgatan 86, 582 28 LINKÖPING

Telefon: +46 36 37 19 35

E-post: info@garpco.com

Revisor och mentor

Frida Wengbrand, PwC

Bolagets revisor

Telefon: +46 10 212 52 39

E-post: frida.wengbrand@pwc.com

Niklas Nyström, G&W Fondkommission

Bolagets mentor för listning på NGM

Telefon: +46 8 503 000 50

E-post: info@gwkapital.se

Visselblåsning

Garpcokoncernen och dess dotterbolag strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och välmående medarbetare. Den som misstänker oegentligheter inom Garpcokoncernen ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. På nedanstående länk finns information om hur visselblåsning inom Garpcokoncernen går till.

Garpco Visselblåsning