Kontakt

Garpco AB har kontor i centrala Linköping och Jönköping. Kontoret i Jönköping ligger i direkt anslutning till E4:an. Direkta och generella kontaktuppgifter återfinns nedan. Längst ner på sidan finns också information och vägledning angående visselblåsning inom Garpco.

Markus Strand

VD

 • Mobil: +46 705 42 25 30
 • E-post: markus.strand@garpco.com

Lena Karlsson

Ekonomichef

 • Mobil: +46 702 40 42 39
 • E-post: lena.karlsson@garpco.com

Andreas Skiöld

Koncerncontroller

 • Mobil: +46 707 13 07 44
 • E-post: andreas.skiold@garpco.com

Garpco AB

 • Huskvarnavägen 80, 3 tr
 • 554 54 JÖNKÖPING
 • Storgatan 86
 • 582 28 LINKÖPING
 • Telefon: +46 36 37 19 35
 • E-post: info@garpco.com

Visselblåsning

Garpcokoncernen och dess dotterbolag strävar efter att ha ett öppet företagsklimat, hög affärsetik och välmående medarbetare. Den som misstänker oegentligheter inom Garpcokoncernen ska ha möjlighet att komma till tals utan rädsla för repressalier. På nedanstående länk finns information om hur visselblåsning inom Garpcokoncernen går till.

Garpco Visselblåsning