Garpco grundades i Jönköping år 1984 av Leif Garpheden, och drevs huvudsakligen som ett konsultföretag inom företagsledning och affärsutveckling de första tolv åren. Polyuretantillverkaren UW-ELAST AB i Mariestad, som än i dag är ett av koncernens helägda dotterbolag, förvärvades 1996 och blev starten på Garpcos verksamhet som utpräglat holdingbolag.

Mellan 1996 och 1998, genom dotterbolaget Garpco Energikomfort AB, var Garpco en av IVT:s största återförsäljare av värmepumpar i Sverige, men bolaget avyttrades 1998 till en av delägarna i Garpco Energikomfort. I samband med avyttrandet förvärvades den Mjölbybaserade tillverkaren av sågklingor Swedex AB, som liksom UW-ELAST ännu är ett helägt dotterbolag i Garpcokoncernen.

Med UW-ELAST och Swedex i företagsgruppen lades grunden till vad som skulle komma att bli Garpcos tre affärsområden: UW-ELAST inom Industrikomponenter i polymera material och Swedex inom Industriverktyg. Det tredje affärsområdet—Interiör och design—uppstod först 2007 genom förvärvet av Glimakra of Sweden AB i Glimåkra, som tillverkar och säljer produktsystem för inredning av kontorsytor och offentlig miljö. Glimakra of Sweden är fortfarande ett helägt dotterbolag till Garpco.

Garpco AB är i dag moderbolag i en företagsgrupp som skapar tillväxt genom att utveckla dotterbolagens verksamhet samt genom förvärv av små- och medelstora företag inom affärsområdena Industriverktyg, Industrikomponenter i polymera material samt Interiör och design. Ett långsiktigt ägande är och har alltid varit en hörnsten i Garpcos affärsidé.

Tidslinje över Garpcos historia

1984

Garpco Konsult AB grundas i Jönköping.

1990

Garpco Konsult AB byter namn till Garpco AB.

1996

Garpco Energikomfort AB startas upp av Garpco AB för återförsäljning av IVT värmepumpar.

Förvärv av polyuretanproducenten UW-ELAST AB i Mariestad, vilket också blir början på affärsområde Industrikomponenter i polymera material.

1998

Garpco Energikomfort AB avyttras.

Förvärv av Swedex AB i Mjölby, tillverkare av sågklingor, vilket blir grunden till affärsområde Industriverktyg.

2000

UW-ELAST förvärvar Industripolyuretan AB (IPAB) i Mariestad och breddar därmed sin verksamhet med produktionsmetoder som ”Ribbon-Flow” för beläggning av stora industrivalsar, sprutbeläggning av polyuretan och formsprutning av TPU.

2002

UW-ELAST förvärvar Jiloplast AB i Gnosjö, tillverkare av formsprutade plastdetaljer.

2003

Swedex Ltd startas upp, med Swedex AB som delägare, som en återförsäljare i Storbritannien av Swedex produkter.

2004

Jiloplast avyttras.

UW-ELAST förvärvar Interpur AB i Mariestad, tillverkare och återförsäljare av solida polyuretaner för industriändamål, samt Gu-No Rubber AB i Mariestad, som bedriver handel med gummiprodukter och övriga industriförnödenheter och maskinuthyrning inom verkstadsindustrin. IPAB tar över verksamheten från Interpur och Gu-No Rubber fusioneras in i UW-ELAST.

2007

UW-ELAST tar över verksamhet och personal från IPAB.

UW-ELAST förvärvar Trekollán AB i Traryd och får genom det tillgång till produktion av Vulkollan® genom licens samt egna varumärket Trekollán®.

Förvärv av Glimakra Akvamatik AB (sedermera Glimakra of Sweden AB) i Glimåkra, tillverkare och försäljare av produktsystem för inredning av kontor och offentlig miljö, vilket blir grunden till affärsområde Interiör och design.

2008

Garpcos B-aktie handlas för första gången på Alternativa Aktiemarknaden.

Swedex förvärvar slipstationen Vistträsk Slipservice AB i Vistträsk.

2009

UW-ELAST tar över verksamhet och personal från Trekollán, men behåller produktionen i Traryd samt varumärket Trekollán.

2010

Swedex förvärvar Diamantprofil AB i Tyresö (sedermera Skogås), en högkvalitativ producent av elektropläterade verktyg och dominerande i sin bransch i norra Europa.

2011

Förvärv av Awal AB, med dotterbolaget Awal Display AB, i Hillerstorp, som genom sin verksamhet omfattar hela kedjan inom display och butiksinredningar, från design till konstruktion till produktion och montering. Företaget ansluter till affärsområde Interiör och design.

2012

UW-ELAST förvärvar Gotlands Gummifabrik (GGF) AB på Gotland, leverantör av gummi- och silikonkomponenter till ett stort antal kunder inom ett flertal branscher och med en flexibel tillverkning av allt ifrån små detaljer till kompletta komponenter till helt färdiga produkter, och breddar därmed sin polyuretanproduktion och bildar en kompetent polymergrupp.

Vistträsk Slipservice avyttras.

Glimakra of Sweden förvärvar genom en inkråmsaffär produktområdet Wallsystems, en ledande leverantör i Sverige av skiljeväggar för våtrum.

2013

UW-ELAST förvärvar genom en inkråmsaffär Connys Industri och Formverktygsservice AB (CIFAB) i Kareby, som sysslar med formsprutning av olika typer av polymerer i små och mellanstora seriestorlekar och bidrar till UW-ELAST, förutom med ökad maskinkapacitet, med stor kompetens och lång erfarenhet inom området.

2016

Swedex tar över verksamhet och personal från Diamantprofil men behåller produktionen i Tyresö samt varumärket Diamantprofil.

Glimakra of Sweden förvärvar konkursboet efter Fanérami Sweden AB i Tranås, en legoproducent av komponenter till svensk möbelindustri med komplett möbelfabrik med moderna CNC-maskiner och en miljövänlig lackavdelning, och integrerar produktionsenheten i Tranås med sin tidigare verksamhet.

2017

UW-ELAST förvärvar TMRubber Sp. z o.o i Polen, en legotillverkare av gummi- och silikonprodukter med kunder verksamma huvudsakligen inom medicinteknik med produkter tillverkade av flytande silikon. Fabriksanläggningen i Polen är helt anpassad för en produktion i ren miljö och kommer ta över produktionen från GGF av vissa medicintekniska produkter. GGF och TMRubber kommer tillsammans kunna erbjuda marknaden högkvalitativ legoproduktion.

UW-ELAST förvärvar Polyteknik i Mariestad AB i Töreboda, med en verksamhet inriktad på formgjuten polyuretan.

Swedex förvärvar genom en inkråmsaffär Strand Verktyg AB i Mjölby, producent och utvecklare av en ny generation röjsågklingor vars prestanda vida överträffar standardprodukterna på marknaden, och fortsätter därigenom sin satsning mot skogsindustrin.

2018

UW-ELAST tar över verksamhet och personal från Polyteknik men behåller produktionen i Töreboda.

2019

UW-ELAST flyttar produktionen i Töreboda till huvudanläggningen i Mariestad, som i samband med detta byggts ut, och fastigheten i Töreboda säljs.

Glimakra of Sweden förvärvar TreCe AB i Norrköping, en ledande aktör inom förvaringsmöbler och källsortering med högt designade produkter. Bolagen kompletterar varandras produktlinjer och kommer även efter förvärvet att drivas som separata bolag.

Verksamheten i Awal Display säljs genom en inkråmsaffär och bolaget byter i samband med detta namn till Garpco Innovations AB, som fokuseras mot produktutveckling.

2020

Swedex flyttar sin produktionsenhet i Tyresö till Skogås.

Glimakra of Sweden förvärvar genom en inkråmsaffär det klassiska möbelmärket Alnäs, med produkter inriktade mot förvaring i skolmiljö och som funnits på marknaden sedan början av 1960-talet. Verksamheten kommer drivas som ett separat bolag inom affärsområde Interiör och design under namnet Alnäs Interiör AB, och breddar området genom att vända sig mot kundgrupper inom skola och utbildning.

2021

UW-ELAST förvärvar LoxiTec AB i Burseryd, en ledande producent av kundanpassade produkter i skummad polyuretan.

Swedex säljer sina andelar i Swedex Ltd, men Swedex Ltd är även fortsättningsvis en återförsäljare av Swedex produkter.

Glimakra of Sweden startar produktområdet Wallribbon som vänder sig mot privatmarknaden avseende ljuddämpande väggpaneler.

2022

UW-ELAST tar över verksamhet och personal från LoxiTec, men behåller produktionen i Burseryd samt varumärket LoxiTec.

UW-ELAST förvärvar Sonoform AB i Tranås, en världsledande producent av kompositskivor i polyuretan.

Glimakra of Sweden förvärvar Qbena AB i Motala, en specialist på skötbord och kapprumsinredning med kunder huvudsakligen inom förskola. Förvärvet är en fortsättning på företagets och affärsområdets breddningen mot skolmiljön. Planen är att framgent integrera Alnäs i Qbena.

2023

UW-ELAST förvärvar inkråmet i konkursboet efter Vollsjö Industri AB i Olofström, legotillverkare av kundunika produkter i polyuretan, och ökar därigenom sin produktionskapacitet och skapar redundans. Produktionen behålls i Olofström men drivs hädanefter som en avdelning i UW-ELAST.

Under slutet av året startar Glimakra of Sweden upp dotterbolag i UK och USA som ett led i en ökad exportsatsning tillsammans med TreCe.

2024

UW-ELAST förvärvar inkråmet i Roflex AB i Karlskoga, legotillverkare av kundunika produkter i polyuretan med fokus på mindre detaljer med hög precision samt ingjutning av elektronik i polyuretan. Produktionen behålls i Karlskoga men drivs hädanefter som en avdelning i UW-ELAST.