Om oss

Styrelsen

Garpcos styrelse har stor samlad kompetens när det gäller att leda industri- och handelsföretag. Här nedan finns kortfattad information om styrelsens ledamöter, såsom nuvarande och tidigare uppdrag.

Ingrid Salén

Ledamot/Ordförande

 • Född 1968
 • Civilingenjör
 • Styrelseledamot sedan 2015
 • Styrelseordförande sedan 2019

Nuvarande uppdrag

VD i de egna bolagen Rentability Sweden AB och Rentability Konsult AB. Styrelseordförande i NeoDynamics AB, Developeration AB, Vividye AB och EMPE Diagnostics AB.

Tidigare uppdrag

Sourcing and Supplier Management Director i Maquet Critical Care AB 2012-2014, Purchasing Director 2003-2011 på Scania CV AB, i ett flertal befattningar.

Aktieinnehav

42 000 A-aktier samt 54 978 B-aktier via bolag.

Porträttfoto

Markus Strand

Ledamot/VD

 • Född 1971
 • Högskoleingenjör
 • Styrelseledamot sedan 2008

Nuvarande uppdrag

VD och koncernchef i Garpco AB. Styrelseordförande/ledamot i koncernens bolag. Styrelseordförande i det egna bolaget Idevia AB. Styrelseledamot i 3Dialog AB.

Tidigare uppdrag

Utvecklingschef för köksfläktar inom Electroluxkoncernen 1995-2000. VD i Swedex AB 2000-2011. Vice VD i Garpco AB 2007-2011.

Aktieinnehav

52 000 A-aktier och 85 694 B-aktier via bolag.

Porträttfoto

Håkan Nelson

Ledamot

 • Född 1949
 • Civilekonom
 • Styrelseledamot sedan 2015

Nuvarande uppdrag

VD i egna konsultbolaget Nelicon AB.

Tidigare uppdrag

VD Malmöhus Invest AB 1992-2011. Ordförande och styrelseledamot i ett flertal av Malmöhus Invest delägda bolag. Styrelseledamot i Climat80 AB, Företagsutveckling i Solna AB samt Swedish Growth Fund AB. Styrelseledamot i Almi Invest Syds investeringskommitté.

Aktieinnehav

40 B-aktier

Porträttfoto

Harriet Lidh

Ledamot

 • Född 1965
 • Ingenjör
 • Styrelseledamot sedan 2019

Nuvarande uppdrag

Rådgivare på ALMI Företagspartner i Jönköping AB. Styrelseledamot i de egna bolagen Lidhs Förvaltning AB, Lidhs Tooling AB och Lideco AB. Styrelseledamot i Precomp Solutions AB, Kagon AB, Masentia Holding AB. Valberedningens ordförande i Svensk Industriförening.

Tidigare uppdrag

VD Lidhs Verktyg AB 1996-2017. VD Swepart Verktyg AB 2014-2017. Styrelseledamot i Svensk Industriförening, Form- & Pressverktygsföreningen, Fordonskomponentgruppen, Undexo, VA Automotive i Hässleholm AB, Jobro Sheet Metal Technology AB, Östra Kinds Elkraft, Cellimpact AB samt Nitator Automotive AB.

Aktieinnehav

40 B-aktier

Porträttfoto

Hans Karlsson

Ledamot

 • Född 1979
 • Ekonom
 • Styrelseledamot sedan 2021

Nuvarande uppdrag

CFO för Tibia Konsult AB. Styrelseledamot i Parkman AB. Grundare Valberedning.se.

Tidigare uppdrag

Ledande befattningar inom ekonomifunktionen Gigaset (Siemens) bl.a. CFO för verksamheten i Turkiet. Controllerchef Kronans Apotek AB. Chef för controlling och kundanalys på Comviq (Tele2).

Aktieinnehav

Representerar Tibia Konsults innehav av
55 000 A-aktier samt 305 420 B-aktier.

Porträttfoto
Ikon med skeppsratt