Garpcos styrelse har stor samlad kompetens när det gäller att leda industri- och handelsföretag. Här nedan finns kortfattad information om styrelsens ledamöter, såsom nuvarande och tidigare uppdrag.

Porträttfoto

Ingrid Salén

Ledamot/Ordförande

Född: 1968

Utbildning: Civilingenjör

Ledamot sedan: 2015 (ordförande sedan 2019)

Nuvarande uppdrag: VD i de egna bolagen Rentability Sweden AB och Rentability Konsult AB. Styrelseordförande i NeoDynamics AB, Developeration AB och Vividye AB.

Tidigare uppdrag: Sourcing and Supplier Management Director i Maquet Critical Care AB 2012-2014, Purchasing Director 2003-2011 på Scania CV AB, i ett flertal befattningar.

Aktieinnehav: 42 000 A-aktier samt 54 978 B-aktier via bolag.

Närbild man

Markus Strand

Ledamot/VD

Född: 1971

Utbildning: Högskoleingenjör

Ledamot sedan: 2008

Nuvarande uppdrag: VD och koncernchef i Garpco AB. Styrelseordförande/ledamot i koncernens bolag. Styrelseordförande i det egna bolaget Idevia AB. Styrelseledamot i 3Dialog AB.

Tidigare uppdrag: Utvecklingschef för köksfläktar inom Electroluxkoncernen 1995-2000. VD i Swedex AB 2000-2011. Vice VD i Garpco AB 2007-2011.

Aktieinnehav: 52 000 A-aktier och 85 694 B-aktier via bolag samt 40 B-aktier privat.

Porträttfoto

Håkan Nelson

Ledamot

Född: 1949

Utbildning: Civilekonom

Ledamot sedan: 2015

Nuvarande uppdrag: VD i egna konsultbolaget Nelicon AB.

Tidigare uppdrag: VD Malmöhus Invest AB 1992-2011. Ordförande och styrelseledamot i ett flertal av Malmöhus Invest delägda bolag. Styrelseledamot i Climat80 AB, Företagsutveckling i Solna AB samt Swedish Growth Fund AB. Styrelseledamot i Almi Invest Syds investeringskommitté.

Aktieinnehav: 404 B-aktier.

Porträttfoto

Harriet Lidh

Ledamot

Född: 1965

Utbildning: Ingenjör

Ledamot sedan: 2019

Nuvarande uppdrag: Rådgivare på ALMI Företagspartner i Jönköping AB. Styrelseledamot i de egna bolagen Lidhs Förvaltning AB, Lidhs Tooling AB och Lideco AB. Styrelseledamot i Precomp Solutions AB, Kagon AB, Masentia Holding AB. Valberedningens ordförande i Svensk Industriförening.

Tidigare uppdrag: VD Lidhs Verktyg AB 1996-2017. VD Swepart Verktyg AB 2014-2017. Styrelseledamot i Svensk Industriförening, Form- & Pressverktygsföreningen, Fordonskomponentgruppen, Undexo, VA Automotive i Hässleholm AB, Jobro Sheet Metal Technology AB, Östra Kinds Elkraft, Cellimpact AB samt Nitator Automotive AB.

Aktieinnehav: 3 637 B-aktier via bolag samt 40 B-aktier privat.

Porträttfoto

Hans Karlsson

Ledamot

Född: 1979

Utbildning: Ekonom

Ledamot sedan: 2021

Nuvarande uppdrag: CFO för Tibia Konsult AB. Styrelseledamot i Parkman AB. Grundare Valberedning.se.

Tidigare uppdrag: Ledande befattningar inom ekonomifunktionen Gigaset (Siemens) bl.a. CFO för verksamheten i Turkiet. Controllerchef Kronans Apotek AB. Chef för controlling och kundanalys på Comviq (Tele2).

Aktieinnehav: 404 B-aktier. Representerar också Tibia Konsults innehav av 55 000 A-aktier och 305 420 B-aktier.