Garpco är ett holdingbolag vars affärsidé består av att förvärva och långsiktigt utveckla mindre och medelstora industri- och handelsföretag. Genom en kombination av företagsförvärv och organisk tillväxt i dotterbolagen skapar vi en lönsam företagsgrupp av sådan storlek att de enskilda dotterbolagens behov av såväl kompetenta medarbetare som tillväxtkapital tryggas, samtidigt som vi ger aktieägarna god avkastning på investerat kapital.

Ikon med glödlampa

Affärsidé

Vår övergripande affärsidé är att förvärva och långsiktigt utveckla små och medelstora företag.

Ikon med kugghjul

Arbetssätt

Våra dotterbolag arbetar självständigt och med fokus på närhet till kundens behov och vi utgör en resurs i utveckling av verksamheten.

Ikon med handskakning

Förvärv

Vi har för avsikt att göra ytterligare förvärv och har utvecklat metoder för analys och utvärdering av företagsförvärv.

Ikon med klocka

Historia

Garpco är sedan 1996 moderbolag i en koncern där långsiktigt ägande är och alltid har varit en hörnsten.

Ikon med skeppsratt

Styrelsen

Garpcos styrelse har stor samlad kompetens när det gäller att leda industri- och handelsföretag.

Plantor i krukor

Bygger lönsamhet med kompetens och självständigt tänkande

Vi har stor samlad erfarenhet av att leda industri- och handelsföretag och utgör med vår kompetens och storlek ett stöd och en resurs för att skapa resultatinriktad och kreativ verksamhet i dotterbolagen. Våra dotterbolag arbetar självständigt, med fokus på närhet till kundens behov, och får utvecklas i harmoni med de möjligheter som finns inom dess nisch. Så bygger vi lönsamhet med kompetens och självständigt tänkande.

”Garpcos vision är att skapa en välutvecklad industri- och handelskoncern med fokus på små och mellanstora bolag, inom olika nischområden. Garpco utmärker sig som ett starkt och uthålligt holdingbolag med stor kompetens att förädla de befintliga dotterbolagen, samt att förvärva och integrera nya bolag i koncernen.”

— Ingrid Salén, Styrelseordförande