Investor relations

Här finns information om Garpcoaktien, största ägare och insynspersoner. Här finns årsredovisningar och periodrapporter och kallelser till stämmor och kommunikéer för nedladdning. Nyckeltal och siffror om dotterbolagen, information om risk. Kalender och handelsdatum. Presentationer för nedladdning. Och annat som kan tänkas intressera investerare, ägare och andra.

Ikon med aktiekurs

Aktien och ägare

Information om aktien och handel, ägare, utdelning och insynspersoner.

Till Aktien och ägare

Ikon med ordförandeklubba

Bolagsstämma

Information rörande bolagsstämman.

Till Bolagsstämma

Ikon med informationssymbol

Finansiell information

Årsredovisningar, periodrapporter, kallelser och kommunikéer.

Till Finansiell information

Ikon med nyckel

Nyckeltal

Nyckeltal och beskrivning av och siffror om dotterbolagen.

Till Nyckeltal

Ikon med paraply

Riskhantering

Information avseende risk och riskhantering.

Till Riskhantering

Ikon med kalender

Kalender

Kalender Garpco och handelsdatum.

Till Kalender

Ikon med folder

Presentationer

Presentationer om Garpco för nedladdning.

Till Presentationer