UW-ELAST AB köper polyuretanrörelse

()

UW-ELAST AB, som är en del i Garpcokoncernen, förvärvar inkråmet i konkursboet efter Vollsjö Industri AB, som är en producent av produkter i polyuretan.

Läs mer om förvärvet i Pressrelease Vollsjö.