UW-ELAST AB köper polyuretanaktör i Karlskoga

()

UW-ELAST AB, som är en del i Garpcokoncernen, förvärvar inkråmet i Roflex AB, som är en producent av produkter i polyuretan.

Läs mer om förvärvet i Pressrelease Roflex.