Spridningsemission i Garpco pågår

()

En spridningsemission pågår med start 1 juni, mer information finns att läsa på Pepins hemsida.

Läs mer om spridningsemissionen och hur du tecknar aktier på länkarna nedan.

Hur gör jag.

Hur låter du en minderårig teckna.