Spridningsemission i Garpco avslutad

()

Vi kan glädjande konstatera att vår spridningsemission var fulltecknad när den stängde under torsdagen. Målet med spridningsemissionen var att utöka antalet aktieägare som en del i det förberedande arbetet för att kunna byta till en annan lista, när marknadsläget är det rätta.

Garpcos styrelse välkomnar de nya aktieägarna som vill vara med på vår gemensamma resa framåt.