september 2020

()

Garpco´s dotterbolag förvärvar möbelserien och varumärket Alnäs, se Pressrelease Alnäs förvärv