september 2013

()

Garpcos dotterbolag UW-ELAST AB har bildat ett helägt bolag i England för utveckling och försäljning. Namnet på bolaget är UW-ELAST UK Ltd.