september 2011

()

Garpco går över till månadshandel på Alternativa Aktiemarknaden, se Pressmeddelande månadshandel.
Redan från oktober, där nästa handelsperiod är mellan den 12-17 oktober, kan Garpcos B-aktie handlas via www.alternativa.se.