september 2008

()

Garpco´s dotterbolag Swedex AB, förvärvar Vistträsk Slipservice AB.