september 2007

()

Garpco´s Nyhetsbrev utgåva nr 4 2007 har distribuerats till samtliga anställda i koncernen och till ett antal externa intressenter. I nyhetsbrevet kan man bl a läsa om Garpcokoncernens halvårsrapport som visar ett resultat i nivå med budget. Man kan också läsa om en stark orderingång i samtliga dotterbolag.