Rådgivare nyemission

()

Garpco har till huvudansvarig i den kommande nyemissionen, som är planerad till början av Q1 2024, valt G&W Fondkommission AB, där även Pepins Sweden AB kommer bistå genom sitt investerarnätverk. Arbetet med emissionen har påbörjats varför den ordinarie handeln på Pepins plattform uteblir.