Garpco kallar till extra stämma

()

Se PM Kallelse till extra stämma Garpco 221110 och dokumenten nedan.

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL

Bilaga 1 till styrelsens redogörelse 13.6 ABL

Revisorns yttrande -13 kap 6 § ABL

Revisorns yttrande -13 kap 8 § ABL

Fullständigt beslutsunderlag inför extra stämma 221110

Formulär för poströstning

Fullmaktsformulär extra stämma 221110