november 2011

()

Periodrapport kv3 finns nu att läsa under finansiell information. Nästa handelsperiod är 9-14 november på www.alternativa.se.