oktober 2013

()

Under perioden 4 till 27 september 2013 genomförde Alternativa aktiemarknaden en utförsäljning av 60 000 B-aktier till kurs 115 SEK motsvarande 6,6 % av kapital och 2,4 % av rösterna, se Garpco ägarspridning övertecknad.