november 2021

()

Här kan du läsa Garpco´s kvartalsrapport, Periodrapport Kv3 2021