november 2017

()

UW-ELAST AB, som ingår i Garpco-koncernen, förvärvar Polyteknik i Mariestad AB, se Pressrelease_Polyteknik