november 2012

()

Periodrapport kv3 finns nu att läsa under finansiell information. Nästa handelsperiod är 7-12 november på www.alternativa.se där handel sker månadsvis.