november 2010

()

Periodrapport kv 3 finns nu att läsa under finansiell information. Handel med Garpcos aktie kommer att ske 8-13 december via www.alternativa.se.