november 2009

()

Garpco´s bokslutskommuniké kvartal III finns nu publicerad under Finansiell information. Handel med Garpcoaktien är inplanerad till 2-7 december via www.alternativa.se.