november 2008

()

Garpco AB:s aktier kommer från och med december 2008 att kunna handlas via Alternativa Aktiemarknaden som finns på www.alternativa.se. Handelsposten är 100 aktier, totalt antal aktier är 180.000 A-aktier och 575.000 B-aktier. Handel kommer endast att ske i B-aktier. Vår finansiella information har av Alternativa Aktiemarknaden getts bedömningen Väl Godkänd. Inledningsvis kommer handel att ske kvartalsvis i december, mars, juni och september.