mars 2010

()

Orderingången för koncernens bolag har varit mycket stark under årets början. Det pågår även ett antal intressanta projekt varför affärsläget för 2010 ser ljust ut.