mars 2009

()

Garpco´s bokslutskommuniké för 2008 publiceras. Garpcoaktien kan handlas via www.alternativa.se 18-23 mars.