mars 2008

()

Garpco´s Nyhetsbrev utgåva nr 1 2008 har distribuerats till samtliga anställda i koncernen och till ett antal externa intressenter.