maj 2016

()

Idag, den 3 maj 2016, hölls årsstämma i Garpco, se Årsstämmokommuniké 2016 .

Vi har också publicerat bokslutskommunikén för första kvartalet 2016, Periodrapport Kv1 2016.