maj 2014

()

Den 8 maj hölls årsstämma i Garpco, se Årsstämmokommuniké 2014 under finansiell information

Periodrapport kv1 finns nu att läsa under finansiell information.