maj 2013

()

Den 7 maj hölls årsstämma i Garpco, se Årsstämmokommuniké 2013.