maj 2011

()

Periodrapport Kv1 2011 samt Årsstämmokommuniké 2011 finns nu att läsa under finansiell information. Handel med Garpcos aktie kommer att ske 15-20 juni via www.alternativa.se.