maj 2013

()

Periodrapport kv1 finns nu att läsa under finansiell information. Nästa handelsperiod är 15-20 maj på www.alternativa.se där handel sker månadsvis.