maj 2012

()

Den 8 maj hölls årsstämma i Garpco, se Årsstämmokommuniké 2012 under finansiell information där också periodrapport kv1 finns att läsa. Nästa handelsperiod är 9-14 maj på www.alternativa.se där handel sker månadsvis.