maj 2012

()

Garpco har genom sitt dotterbolag UW-ELAST AB förvärvat Gotlands Gummifabrik AB, se Pressrelease Gotlands Gummifabrik. Genom förvärvet stärket Garpco sitt affärsområde Industrikomponenter i polymera material.