maj 2011

()

Ny VD – den 6 maj valdes Markus Strand till VD och koncernchef i Garpco. Tidigare VD Leif Garpheden är nu arbetande styrelseordförande.