maj 2010

()

Periodrapport kv 1 finns nu att läsa under Finansiell information. Handel med Garpco´s aktie kommer att pågå mellan 16-21 juni via www.alternativa.se.