maj 2008

()

Garpco genomför en riktad nyemission till de anställda i koncernen och får därigenom 39 nya aktieägare som tillsammans innehar drygt 5% av kapitalet.