maj 2007

()

I Garpco´s Nyhetsbrev utgåva nr 2 2007 kan man bl a läsa att 2006 blev ett bra år för koncernen där både försäljnings- och resultatbudget överträffades.