Kallelse till årsstämma

()

Årsstämman kommer hållas den 22 maj 2023, se

PM Kallelse till årsstämma i Garpco 230522

Årsredovisning 2022

Styrelsens fullständiga förslag till beslut årsstämma 2023

Fullmaktsformulär årsstämma 2023