juni 2016

()

Nytt förvärv i Garpco
Glimakra of Sweden AB, som är en del av Garpco-koncernen, har förvärvat Fanérami Sweden AB, se Pressrelease_Fanerami.