juni 2011

()

De nya aktierna i företrädesemissionen distribueras den 1 juli 2011, se pressmeddelande Omvandling från BTA till B-aktier.