juni 2010

()

Garpcos dotterbolag, Swedex AB, förvärvar Diamantprofil AB i Tyresö. Förvärvet stärker affärsområdet Industriverktyg ytterligare då kunderna nu även kan erbjudas elektropläterade slipverktyg. För mer information se nyhetsbrev ”Förvärv Diamantprofil” samt besök bolagets hemsida www.diamantprofil.com.