juni 2007

()

Garpco´s dotterbolag UW-ELAST AB förvärvar bolaget Trekollán AB som tillverkar och säljer polyuretanprodukter, såväl egna som legotillverkning. Affärsområdet ”Industrikomponenter i polymera material” stärker därmed sin position och får en årsomsättning på ca 70 mkr. Henrik Jungert, försäljningsansvarig på UW-ELAST, blir ny inhyrd VD i bolaget och kommer att dela sin tid mellan UW-ELAST och Trekollán.