juli 2013

()

Garpco AB har beslutat om att genomföra en ägarspridning om ca 60000 B-Aktier. Detta är en del i det planerade generationsskifte där grundaren Leif Garpheden med familj minskar sitt innehav av aktier i koncernen samt att familjen Hermansson avyttrar hela sitt innehav. Målsättningen är att få mellan 50 och 100 nya aktieägare i koncernen.

Inför spridningen kommer även handel att ske i bolagets A-aktier som idag inte är noterade på någon handelsplats. Säljare är familjen Garpheden och köpare är tre av de befintliga aktieägarna. Ni finner mer info under fliken Insiderhandel samt i pressrelease